Úvod
Novinky
O mne
Škola
Kristus
Hudba
Japončina
Kodeky
Projekty:
2002-2004: MidEdit
2002: H-O-H
2001: Reverse
2001: Základy assembleru
Linky
Kniha návštev
kontakt
English version

Novinky čítajte odspodu!
    2. až 4. decembra 2005 sa uskutočnila symbolicky tretia trojdňová adorácia. Pán počas nej dával milosť a požehnanie a uzdravoval v nás mnoho vecí, rovnako ako kedysi, keď s nami kráčal po zemi. Tešíme sa na ďalšiu na prelome marca a apríla!

Na úvod trochu jedla, ako vždy :) Úvodná svätá omša Hudobníci a speváci boli potrebný takmer nepretržite Eucharistia - Stredobod týchto troch dní Pri Pánovi celú noc Spiac pri Jeho nohách... Hľadiac na Jeho lesk... Kapustnica bola tiež úžasná :) Televízia spravila s niektorými z nás interview Služba uzdravenia Pred "veľkou" nedeľnou omšou - celkom preplnená sála Obrad pokoja Zástava chvál Na záver Pasta šuta

    25.11 bola v UPeCe tzv. Ondrejská veselica - čas zábavy a tanca. Mnohí prišli v kroji, aby si pripomenuli časy našich starých otcov a mám. Stihol som spraviť len jednu fotku, aj to pred akciou:

Ja, Jano, Maťo, Matej, Majka - v kroji

    Štvrtý októbrový víkend som mohol stráviť s rodičmi a jedným bratom v Trenčianskych Tepliciach. Trochu si oddýchnuť, využiť sírové kúpele, masáž, ... a v neposlednom rade i konečne byť s rodinou, s ktorou sa kvôli môjmu štúdiu vidím zriedka.

Brat Julo, mama, otec Bývali sme v hoteli Corfu, ktorí si vyskúšali i mnohé slávne osobnosti Mestečko zasadené medzi vrchmi Budovy splývajú s prírodou Prvý raz v živote som hral biliard, veľmi sa mi zapáčil Jeseň sfarbila stromy naokolo Labutie jazierko Ja s rodinkou

    V tretí októbrový víkend roku 2005 som sa zúčastnil autobusovej púte do Poľska. Bol som tam aj s milou a jej rodinou. Vadovice (rodisko Karola Wojtyłu), Zebrzydovská kalvária, Krakov a Čenstochová, víkend plný modlitieb a milosti. Ťažko popísať, bolo to veľmi obohacujúce.

Kostol sv. Petra vo Vadoviciach za východu slnka Pohľad na kostol zozadu, z kalvárie Wadowická bazilika je v rekonštrukcii Nádvorie rodného domu Jána Pavla II. Kláštorný komplex pri Zebrzydowskej kalvárii Kalvária má až šesť kilometrov! Bazilika Božieho milosrdenstva v Krakówe zvonku Bazilika Božieho milosrdenstva znútra Pohľad z veže pri bazilike Prespali sme v klauzúrnom kláštore, mrežami oddelení od sestričiek Františkánok Legendárny "smok" (drak) Kraken pod krakovským Wawelom Wawel Naša skupina Hop, to nie je naša skupina :) Ľudoví hudobníci na uliciach Krakova Socha alebo človek? Ubytovňa v Cęstochowej, kde sme spali druhú noc Votívne dary v kostole Čierna čenstochovská Madona
Pozri si tiež Novinky v rokoch 2004/2005.