Assembler - jazyk plný výziev

    Pre mnohých z nás možno neznámy termín, pre pár jedincov však snáď ten najkrajší programovací jazyk na svete - assembler. Čo sa pod týmto slovkom skrýva? Možno sa to zdá prehnané, no sú to nekonečné diaľavy neobmedzených možností. A špecifikum? Program v assembleri (presnejšie jeho preklad v strojovom kóde) vykonáva priamo procesor. Z toho vyplývajú aj jeho základné vlastnosti:

- rýchlosť zapríčinená priamym vykonávaním príkazov,

- neobmedzenosť, veď programujeme priamo procesor - kto nám bude stáť v ceste?

- komplikovanosť, keďže procesor pozná obmedzený počet čiastkových príkazov, až poskladaním veľkého množstva takýchto príkazov získame žiadaný program.

    Na čo je teda assembler vhodný? Zíde sa pri tvorbe krátkych podprogramov, od ktorých sa vyžaduje rýchlosť či vykonávanie špeciálnych úloh, na ktoré nie je vyšší programovací jazyk vhodný. No môže byť použitý i pri zostavovaní celých programov - vtedy je svojou zložitosťou, no i precíznosťou, určite výzvou pre všetkých zapálených programátorov.

    Tento dokument nemá byť príručkou, len sprievodcom základmi assembleru. Vôbec teda nie je vyčerpávajúci a na mnohých miestach možno nájsť zjednodušenia, keďže je určený hlavne pre laikov.

Autor